เปิดเวบเมื่อ 08/08/2552
ปรับปรุงเวบเมื่อ 13/07/2561
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 154


สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> หลักสูตรอบรม

หลักสูตรอบรม

การสร้างความตระหนักในความปลอดภัย (Safety awareness)ในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ การสร้างความตระหนักเกิดขึ้นได้นั้นจำเป็นต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมทัศนะคติที่ดีในเรื่องความปลอดภัย เรายินดีให้คำปรึกษา และให้การอบรมในหัวข้อความปลอดภัยที่เป็นประโยชน์ต่อท่าน โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้าน โดยคำนึงถึงผู้เีรียนเป็นหลัก (Learners' center)

 หัวข้อฝึกอบรม 

 • การสร้างจิตสำนึกทัศนคติที่ดีในการทำงานอย่างปลอดภัย (Safety awareness)
 • การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย BBS (Behavior-Bases Safety) 
 • อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) 
 • การปกป้องระบบทางเดินหายใจ (Respiratory protection program)
 • โครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program)
 • การสร้างจิตสำนึกทัศนคติที่ดีในการทำงานอย่างปลอดภัย (Safety awareness)
 • อันตรายจากงานเชื่อม และอุปกรณ์ป้องกัน (Welding safety)
 • การตัดแยกพลังงานสาร (Logout Tagout and Energy Isolation)
 • ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย และอุปกรณ์ป้องกัน (Chemicals safety)
 • การยศาสตร์ เพื่อความปลอดภัย (Ergonomics)
 • การวิเคราะห์ความปลอดภัย JSA (Job Safety Analysis)
 • หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานต่่างๆ

นอกจากนี้เรายังมีบริการฝึกอบรมในราคาพิเศษให้กับ หน่วยงานราชการ,สถานศึกษา,โรงพยาบาล,ชมรมความปลอดภัย และหน่วยงานใดๆที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม

รายละเอียดเพิ่มเติมที่

รายละเอียด   =>  http://www.pramoteo.com

"We are expertise"


หลักสูตร : สร้างพฤติกรรมความปลอดภัย BBS:Behavior-ฺBased Safety

รหัสสินค้า: 000220
สอบถาม
การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย, Behavior-based safety (BBS)เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ การได้รับบาดเจ็บได้จริง
  Tell a Friend
หลักสูตร : ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าใหม่

รหัสสินค้า: 000214
เนื่องด้วย พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๖ ...
  Tell a Friend
หลักสูตร : จิตสำนึกความปลอดภัย

รหัสสินค้า: 000147
ติดต่อสอบถาม
หลักการ สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุและการได้รับบาดเจ็บจากการทำงานมีสาเหตุมาจากการการกร
  Tell a Friend
หลักสูตร: ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย และอุปกรณ์ป้องกัน

รหัสสินค้า: 000145
ติดต่อสอบถาม
หลักการสารเคมีได้มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมตลอดจนชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตามหลายครั้งที่อันตรายจากสารเคมีได้นำมาซึ่งความสูญเสีย เช่น การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี
  Tell a Friend
หลักสูตร: โครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing conservation Program)

รหัสสินค้า: 000166
สอบถาม
หลักการการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมีอันตรายหลายประเภทที่เกี่ยวข้อง โดยเรื่องอันตรายจากเสียงดังก็เป็นอีกหนึ่งอันตรายท
  Tell a Friend
หลักสูตร: KYT การหยั่งรู้อันตรายเพื่อความปลอดภัย

รหัสสินค้า: 000193
สอบถาม
หลายครั้งที่เราพบว่าการบาดเจ็บ และอุบัติเหตุนั้นมีสาเหตุหลักมาจาก ความไม่รู้ หรือไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าจะเกิดการบาดเจ็บหรืออันตรายใดๆเกิดขึ้นได้บ้าง สาเหตุเหล่านี้นำมาซึ่งความสูญเสียต่อ...
  Tell a Friend
การป้องกันอันตรายจากเสียงดัง (Hearing Protection)

รหัสสินค้า: 000160
สอบถาม
รายละเอียดในสถาน ประกอบกิจการในกรณีที่มีสภาวะการทำงานที่มีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับ เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานแปดชั่วโมงตั้งแต่แปดสิบห้าเดซิเบลเอขึ้นไปนั้น กฎกระทรวงได้กำหนดมาตรฐาน
  Tell a Friend
หลักสูตร: อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

รหัสสินค้า: 000146
ติดต่อสอบถาม
หลักการอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal protective equipment) หรือ PPE ถูกกำหนดให้เป็นมาตรการหนึ่งในการคุ้มครองความปลอดภัยสำหรับที่ต้องสวมใส่ในการปฏิบัติงาน ในกรณีที
  Tell a Friend
หลักสูตร: ความปลอดภัยในงานเชื่อม และอุปกรณ์ป้องกัน

รหัสสินค้า: 000192
สอบถาม
หลักการการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมีอันตรายหลายประเภทที่เกี่ยวข้อง โดยเรื่องอันตรายจากเสียงดังก็เป็นอีกหนึ่งอันตรายท
  Tell a Friend
การทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย (1 วัน Intensive)

รหัสสินค้า: 000161
สอบถาม
รายละเอียดหลายครั้งที่เรามักได้ยินข่าวการได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิตมากมายจากการทำงานในที่อับอากาศ โดยสาเหตุหลักมาจากการที่ไม่ทราบอันตราย และมาตรการในการป้องกันที่ไม่เพียงพอ ตลอดจ
  Tell a Friend
หลักสูตร: อบรมฟรี!!! สำหรับมหาวิทยาลัย และสถานศึกษา

รหัสสินค้า: 000165
ฟรี
รายละเอียดหลักสูตรนี้จัดมาเพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือเทียบเท่า ที่กำลังจะจบการศึกษาไปทำงานในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้เรียนรู้จากประสบกา
  Tell a Friend


Total: 11: