เปิดเวบเมื่อ 08/08/2552
ปรับปรุงเวบเมื่อ 13/07/2561
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 154


รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> หลักสูตรอบรม >> หลักสูตร : จิตสำนึกความปลอดภัย

หลักสูตร : จิตสำนึกความปลอดภัย - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
หลักสูตร : จิตสำนึกความปลอดภัย


  Tell a Friend

หลักสูตร : จิตสำนึกความปลอดภัย

รหัสสินค้า: 000147
ติดต่อสอบถาม
รายละเอียด:

หลักการ

สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุและการได้รับบาดเจ็บจากการทำงานมีสาเหตุมาจากการการกระทำที่ไม่ปลอดภัยถึง (Unsafe acts)90 % และอีก 10% มาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe conditions) ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนทราบดีอยู่แต่ทำไมการบาดเจ็บ และสูญเสียจึงได้เกิดซ้ำซาก หรือเกิดในลักษณะเดิมๆอีก เหล่านี้เป็นคำถามที่ยังไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้จากการศึกษาพบว่าเกิดจากการสร้างทัศนคติที่ดี ความตระหนักในความปลอดภัย และหลักการบริหารจัดการที่ยังไม่เพียงพอ หรือไม่ถูกต้อง อันนำไปสู่พฤติกรรมหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยนั่นเอง

ดังนั้นในหลักสูตรนี้ จึงเน้นสร้างความเข้าใจให้สอดคล้องกับหลักการทั้งหมด เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ เฉพาะเจาะจงให้กับหัวหน้างาน ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในกาทำงานระดับวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องหลักในการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการ และผู้ปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้ทราบถึงจุดอันตรายต่างๆ(Line of fire)สาเหตุพื้นฐานที่นำสาเหตุไปสู่การบาดเจ็บ และสูญเสีย (Underlying causes)

2.       เพื่อให้ทราบขั้นตอน และวิธีการกำจัดแหล่งอันตรายโดยการสังเกต(Observation)ที่บริษัทชั้นนำนำมาใช้เพื่อนำไปปรับเปลี่ยนให้เหมาะในแต่ละสถานประกอบการ

3.       เพื่อให้ทราบวิธีการแก้ไขให้ถูกต้องในเชิงบวก (Positive reinforcement)ด้วยเทคนิคต่างๆ ในการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์แบบซ้ำซาก (Action to prevent recurrence)และเป็นที่ถูกยอมรับ

4.       เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ที่เกิดจากทัศนคติความปลอดภัย และจิตสำนึกที่ดีของสมาชิกในองค์กร อันเป็นหัวใจหลักของการวางรากฐานของพฤติกรรมความปลอดภัย (Behavior-based safety)

เนื้อหา

  • ปลุกพลัง ฝังจิตสำนึก สร้างทัศนคติ
  • จุดอันตราย และสาเหตุพื้นฐานที่นำสาเหตุไปสู่การบาดเจ็บ และสูญเสีย
  • ขั้นตอน และวิธีการกำจัดแหล่งอันตรายโดยการสังเกต(Observation)ที่บริษัทชั้นนำนำมาใช้
  • วิธีการแก้ไขให้ถูกต้องในเชิงบวก (Positive reinforcement)ด้วยเทคนิคต่างๆ ในการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์แบบซ้ำซาก (Action to prevent recurrence)
  • การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ที่เกิดจากทัศนคติความปลอดภัย และจิตสำนึกที่ดีของสมาชิกในองค์กรโดยการวางรากฐานของพฤติกรรมความปลอดภัย (Behavior-based safety
  • กรณีศึกษาต่างๆ

ระยะเวลา  6 ชั่วโมง

จำนวนผู้ฝึกอบรมไม่เกิน                  30 ท่าน

วิทยากร

ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ในการนำหลักการของ STOP (Safety Training Observation Program) ของ DuPontมาใช้จนประสบความสำเร็จ และมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย (Behavior-Based Safety)จากผู้เชี่ยวชาญในประเทศสิงคโปร์ ตลอดจนได้เรียนรู้โดยตรงกับปรมาจารย์ชาวแคนาดาผู้มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปีเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัย

 

รายละเอียด   =>  http://www.pramoteo.com