เปิดเวบเมื่อ 08/08/2552
ปรับปรุงเวบเมื่อ 13/07/2561
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 154


สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> เครื่องวัดก๊าซ

เครื่องวัดก๊าซ

การทำงานในบรรยากาศอันตราย อาจทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ซึ่งขึ้นกับคุณสมบัติของสารเคมีชนิดต่างๆ โดยเฉพาะในที่อับอากาศ (Confined space) ซึ่งมีสภาพอากาศที่ไม่คงที่และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอันเนื่องมาจากกิจกรรมในการทำงานต่างๆเช่น งานเชื่อม ทาสี ล้างทำความสะอาด เคลือบ ซึ่งทำให้ปริมาณออกซิเจนลดลง หรือเพิ่มขึ้นได้ในกรณีที่มีการรั่วไหล ตลอดจนอันตรายของสารต่างเช่น การลุกติดไฟ และความเป็นพิษ
โดยทั่วไปในที่อับอากาศจะมีก๊าซหลักที่จำเป็นต้องตรวจวัด ได้แก่ ออกซิเจน คาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไวไฟ และไฮโดรเจนซัลไฟล์
เครื่องวัดก๊าซ (Gas detector) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าสถานที่ทำงานอยู่เป็นบรรยากาศอันตรายหรือไม่ และใช้ในการบันทึกผลลงในใบขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศได้ การพิจาาณาเลือกใช้พิจารณาจาก 
  • ชนิดของก๊าซที่จะทำการตรวจวัด
  • ช่วงความเข้มข้นที่ต้องการ
  • ความชัดเจนของระบบเตือนภัย หน้าจอแสง, เสียง, สั่น
  • ความง่ายในการใช้งาน
  • มาตรฐานรับรองต่างๆ
  • การบำรุงรักษา
  • ข้อจำกัดต่างๆ เช่น อุณหภูมิ, ความชื้น, การตอบสนอง (Response time)
  • ราคา การฝึกอบรม และบริการหลังการขาย
ผู้ใช้งานต้องได้รับการอบรมอย่างถูกต้อง และใช้งานได้ถูกต้องด้วย
 

BW GasAlert MicroClip XT (O2, LEL, H2S, CO)

รหัสสินค้า: 000122
สอบถามราคา
ลักษณะทั่วไปเป็นอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณก๊าซแบบพกพา ใช้สำหรับตรวจวัดปริมาณก๊าซออกซิเจน,ไฮโดรเจนซัลไฟด์, คาร์บอนมอนอกไซด์,และก๊าซไวไฟ(Explosive gases) ในสถานทีทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่อับอากา
  Tell a Friend
BW GasAlert MicroClip XT (O2, LEL)

รหัสสินค้า: 000157
สอบถามราคา
ลักษณะทั่วไปเป็นอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณก๊าซแบบพกพา ใช้สำหรับตรวจวัดปริมาณก๊าซออกซิเจน และก๊าซไวไฟ(Explosive gases) ในสถานทีทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่อับอากาศ ที่มีเฉพาะ 2 ก๊าซนี้การตรวจวัด
  Tell a Friend


Total: 2: