เปิดเวบเมื่อ 08/08/2552
ปรับปรุงเวบเมื่อ 09/10/2561
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 125


สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> อุปกรณ์ป้องกันตก

อุปกรณ์ป้องกันตก

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานเพื่อป้องกันการตกจากที่สูง (fall protection) เช่น การทำงานก่อสร้าง ตึก อาคารสูง และงานในที่อับอากาศ (confined space) เช่น ถังน้ำมัน เหมือง หลุม บ่อ ห้องใต้ดิน ไซโล ถังปฏิกรณ์เคมี บ่อบำบัดน้ำเสีย โดยอุปกรณ์จะประกอบไปด้วย 

  • เข็มขัดนิรภัยชนิดรัดเต็มตัว(Full body harness)
  • เชือกช่วยชีวิต (Lanyard)
  • จุดยึดกันตก (Anchorage point)
  • อุปกรณ์เพิ่มเติมเช่น Tri pod , David system

ทั้งนี้ใน พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามััย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้กำหนดให้นายจ้างจัด และดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่มีมาตรฐานตามที่อธิบดีกำหนด และรวมถึงประกาศกระทรวงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตสำหรับการทำงานในที่อับอากาศ พ.. 2548 กำหนดไว้ว่า อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ช่วยเหลือ และช่วยชีวิตสำหรับการทำงานในที่อับอากาศต้องเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอื่นที่กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานยอมรับ

ดังนั้นการเลือกอุปกรณ์เพื่อใช้ในการช่วย และป้องกันการตกจากที่สูงจึงต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง และมีมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ เพราะการตกจากที่สูงเพียง 1.2 เมตร เป็นสาเหตุของการรับบาดเจ็บร้ายแรง แต่ถ้าสูงกว่า 1.8 เมตร อาจทำให้เสียชีวิตได้


เข็มขัดนิรภัย แบบเต็มตัว (Full Body Harness) รุ่น Protecta First 1390024

รหัสสินค้า: 000244
ราคา 2,300.00 บ.
เข็มขัดนิรภัย แบบเต็มตัว ถูกออกแบบมาให้น้ำหนักเบา ราคาประหยัด สวมใส่สบาย ออกแบบตรงตามความต้องการใข้งานในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ งานก่อสร้าง และงานในที่สูงทั่วไป
  Tell a Friend


Total: 1: